Informacje

link do rejestru aptek do naszej apteki: https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra/public-view/1037625

Informacje , o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 1–3 ustawy Prawo farmaceutyczne, https://www.lexlege.pl/prawo-farmaceutyczne/art-115/

dane Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego: „Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13, 13A, 13B, lok. 104
tel. 89-519-04-29
fax 89-533-29-99
kom. 668 839 336
e-mail: wif@wif-olsztyn.pl